Vår branschorganisation
 

 
     

Som medlem i Plåtslageriernas Riksförbund så har vi en utarbetad miljö och kvalitétsplan. Vi ger dig garanti på alla utförda jobb, samtidigt som vi tänker på miljön. I vår miljöpolicy så strävar vi hela tiden efter att minska den negativa miljöpåverkan och uppnå bästa möjliga metoder för våra entreprenader och serviceobjekt.

Detta uppnår vi på genom följande:

  •  Erfaren och kompetent personal som har insikt och förståelse i miljöfrågorna.
  •  Utför regelbundna miljökontroller på entreprenad- och servicejobb
  •  Minskat utnyttjande av avfallsprodukter och bra sortering
  •  Genomgående planering före varje jobb
  •  Samordning av transporter
  •  Ständigt arbete med att förbättra verksamheten
  •  Att framförallt prioritera kunden och miljöaspekterna

HALA Byggplåtslageri AB´s Miljö och Kvalitetspolicy

Vi är även ISO 14001-certifierade, läs mer om de här.

 

 

 
 
 
 
 
   
HALA Byggplåtslageri AB - Hantverksvägen 2G 954 33 Gammelstad - 0920-254073