Vår branschorganisation
 

 
 

2014-06-10
Patienthotellet, Sunderbyn
Landstiget i Norrbottens nybyggnation av patienthotellet vid Sunderby sjukhus utfördes av Skanska Sverige AB. Byggnaden stod klart i början av året.

HALA Byggplåtslageri stod för plåtentreprenaden.

2013-08-20
Kvarteret Hunden, Luleå
Norrporten bygger, på den gamla parkeringplatsen i centrala Luleå, fastigheter som kommer ge plats för hotell, kontor, butiker och bostäder.
Hösten 2013 kommer byggprojektet vara klart.

HALA Byggplåtslageri utför allt plåtarbete.

Hammerfest

2013-01-28
Facebooks serverhallar, Luleå
Världens största sociala nätverk, Facebook, valde att bygga en av sina serverhallar i Luleå. Ca 28000 kvadratmeter byggdes för att rymma alla servrar som krävs.

HALA Byggplåtslageri utförde plåtarbeten, bl a ca en kilometer krönbeslag.

2012-01-19
Spantgatan, Luleå
Galären renoverade sina lokaler till nya fräscha och gav utrymme för butik, verkstad, bilbesiktning mm.

HALA Byggplåtslageri tillverkade och monterade plåtbeslag på hela byggnaden.

 

Kunder

NCC
Nåiden Bygg
BD Bygg
NCC
Sirius fastigheter
Lulebo
HÖ Allbygg
Skanska
PEAB
Brisab Industri
Diös Fastigheter
Mefos
SSAB
Svenska Norrbygg
HSB

Med flera

 
HALA Byggplåtslageri AB - Hantverksvägen 2G 954 33 Gammelstad - 0920-254073